Hợp đồng dịch vụ bảo trì trọn gói

 

Hop Dong Goi Bao Tri

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ

(V/v: Cung cấp dịch vụ Bảo trì trọn gói các thiết bị cho gia đình, văn phòng)

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015
 • Căn cứ Bộ Luật Thương mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…. tại văn phòng Công ty cổ phần bảo trì số 1 chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………….

Email:………………………………………………….Ngày sinh:………………………………………….

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRÌ SỐ 1

Địa chỉ: LK 15/13, Khu TĐC Ngô Thì Nhậm, P.La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0935.230.233

Website: baotriso1.vn – baotriso1.com

Email: baotriso1@gmail.com

Đại diện: Chức vụ :

Tài khoản:

Hai bên cùng thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

Bên B nhận thực hiện cung cấp Gói dịch vụ Bảo trì thiết bị cho bên A theo Danh sách kèm theo (Xem Phụ lục hợp đồng)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………. / ……… / 20…….. đến hết ngày: ……… / ………. /20………    

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG

Giá trị thanh toán: …………………………………… VNĐ

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..

Giá trị hợp đồng trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG.

 1. Theo các quy định của Gói dịch vụ ký trong Hợp đồng này ( Phụ lục 01 kèm theo)
 2. Đặc biệt: Nếu khách hàng giới thiệu người thân, bạn bè hoặc tự tìm kiếm thị trường để giới thiệu về các dịch vụ Bảo trì số 1 thì Công ty sẽ trích thưởng theo thỏa thuận từ 26- 36% tùy theo Gói dịch vụ.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG.

 • Tuân theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại website: baotriso1.vn – baotriso1.com
 • Tuân theo Hợp đồng này
 • Tuân theo các Phụ lục hợp đồng kèm theo

ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN ĐÁP ỨNG DỊCH VỤ.

Bên A:

 1. Có trách nhiệm thông báo ngay, rõ ràng các sự cố hư hỏng cho bên B theo số điện thoại: 0935.230.233 – 0966 54 06 06
 2. Cử người có trách nhiệm tiếp xúc, giám sát khi kỹ thuật viên làm việc.
 3. Tạo mọi điều kiện để nhân viên bên B được đi lại, tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị và cử người có trách nhiệm bàn giao khi các thiết bị đã được sửa chữa xong.

Bên B:

Thời gian đáp ứng: trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của bên A.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG.

 1. Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký kết.
 2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Khi hết hạn hợp đồng tự thanh lý mà không cần làm biên bản.  

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B